Kommunestyret har vedtatt å investere 129 mill kr de neste fire årene. De to store prosjektene er Iveland skole (30 mill kr) og Iveland bygdeheim omsorg/demens (60 mill kr).

I budsjettet for 2015 vedtok kommunestyret bl.a. å bevilge penger til tilskudd private veger (200.000,-), sommerjobb for ungdom (100.000,-), mopedopplæring for ungdom (100.000,-) og kr. 80.000,- til opprettelse og drift av et barne- og ungdomsråd.

Hele budsjettvedtaket med forslag og avstemminger er tilgjengelig i innsynsmodulen gjennom link i høyre kolonne. Vi har videre utarbeidet et "enklere" budsjettvedtak som finnes som pdf-fil i høyre kolonne. Eventuelle spørsmål kan rettes rådmannen.