Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Rådmann Sten Albert Reisænen la frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan torsdag 8. november. Saken har vært diskutert i flere utvalg med en foreløpig "sluttbehandling" i formannskapet tirsdag 27. november. Formannskapet legger nå frem sin innstilling til kommunestyret.

Merknad til saken:
1. Dokument 1 (pdf) omhandler HELE behandlingen av saken, fra rådmannens forslag via behandlingen med forslag og votering i formannskapet til selve vedtaket (innstillingen).
2. Dokument 2 (pdf) omhandler KUN formannskapet sin innstilling til kommunestyret. Det er verdt å merke seg at rådmannens innstilling er pkt 1-15. Formannskapet har kommet med 11 nye punkter (16-26). Noen av disse punktene innebærer endringer i rådmannens forslag.... - kanskje litt vanskelig å forstå! Men vi anbefaler å lese samtlige 26 punkt!  

Kommunestyret behandler budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 torsdag 13. desember kl. 17.00.

Kom med dine innspill / aktuelle linker

Dersom du har merknader til formannskapet sin innstillling, har du mulighet til å komme med innspill gjennom eget elektronisk skjema. Fristen for å melde inn innspill er torsdag 13. desember kl. 12.00. Benytt evt vårt skjema.

Aktuelle linker:

Kontaktinformasjon