Aktuelle dokumenter

I denne artikkelen har vi lagt ut to dokument. Det første dokumentet er formannskapet sin innstilling til kommunestyret. Det andre dokumentet inneholder både rådmannens innstilling, behandlingen i formannskapet samt deres anbefaling til kommunestyret.
Vi oppfordrer dere til å lese samtlige 29. punkt i innstillingen ettersom noen av de 12 siste punktene går på tvers av rådmannens innstilling (de første 17. punktene). Ingen av tabellene er oppdatert etter formannskapet sin behandling tirsdag 9. november.

Kontaktinformasjon