Informasjon - Kontaktinformasjon

Vi vil presentere rådmannens prioriteringer på en oversiktlig og grei måte. Det er videre utarbeidet et elektronisk skjema der man har mulighet til å komme med innspill til dokumentet. Samtlige innspill vil bli forelagt formannskapet før deres budsjettmøte tirsdag 27. november.

Kontaktinformasjon: