Det er veldig viktig for oss som jobber i barnehagen å få tilbakemelding på hvordan dere opplever tilbudet dere får. Det er den beste måten for oss til å kunne justere og gjøre endringer på områder vi kan og bør bli bedre på. Derfor betyr det mye for oss at dere alle gir en tilbakemelding gjennom å svare på denne brukerundersøkelsen.

Brukerundersøkelsen finner i egen link i tilknytning til denne saken. Passordet får du i barnehagen og/eller på SMS.

Dere svarer på en undersøkelse pr. barn dere har i barnehagen.