Informasjon om ordningen

Om du har en privat vei som du ønsker at Iveland kommune skal brøyte / strø, og du ikke har vært med på ordningen tidligere, må du søke på eget skjema som du finner på våre hjemmesider. Søknadsfristen er 1. november 2018.
Skulle du derimot ha benyttet deg av ordningen tidligere, men ønsker å si opp avtalen, må du melde fra senest 1. oktober 2018.
Det er ikke nødvendig å gi beskjed dersom du ønsker å videreføre en eksisterende avtale.

Vedtektene for brøyting og strøing av private veger finner du i tilknytning til denne artikkelen.

Brøytemannskapet har tidligere meldt inn at noe utstyr har blitt ødelagt på grunn av noe dårlig vedlikehold av aktuelle veistrekninger. Av den grunn er det viktig at man før vinteren rydder veien for trær (som bøyer seg over veien ved tung snø), busker og kratt.  Større stein i veien har også vært en utfordring noen plasser.

 

Søknadsskjema, vedtekter og kontaktinformasjon

Brøyting av privat vei (søknadsskjema)
Vedtekter (pdf)