Bakgrunn for saken - brøyteordningen

I budsjettvedtaket punkt 17 fra desember 2019 står det blant annet: Brøyting av private veier opprettholdes og strøing fases ut våren 2020.  

De som er med i brøyteordningen og ønsker å si opp avtalen, må melde fra til driftsleder innen 15. oktober. Husstander som ikke er med i ordningen nå, men ønsker å benytte tjenesten med kommunal brøyting, må søke elektronisk innen 1. november.
Prisen er pr. 1. januar 2021 kr. 5.552,- per år per husstand inkl mva, uavhengig av strekning.

Strøtjeneste

Innbyggere i samme område oppfordres til å samarbeide om strøtjeneste og ta kontakt med aktuelle næringsdrivende for tjenesteleveranse. Næringsdrivende som er interessert i å levere strøtjenester for private kan ta kontakt med enhet for Drift og utvikling, så vil kommunen kunne videreformidle informasjon dersom private melder interesse.
Næringsdrivende som påtar seg strøtjenester til private kan sesongen 2021/2022 få kjøpt strøsingel fra kommunale lager, enten på Vatnestrøm, Skaiå gjenvinningsstasjon eller Birketveit til selvkost. Næringsdrivende må gjøre avtale om henting av strøsingel med enhet for Drift og utvikling.

Setesdal Miljø & Gjenvinning minner om viktigheten av at private veier blir brøytet og strødd tilstrekkelig, slik at renovasjonsbilene kommer trygt frem. Det må ryddes bort snø rundt avfallsdunkene.

Kontaktinformasjon