De som ikke har hatt kommunal brøyting tidligere, men som ønsker å bli med på ordningen, må sende inn søknadsskjema innen 5. november. Skjema kan fylles ut på pc og ipad (benytt gjerne adobe reader). Servicetorget kan bistå ved behov.
Skulle det være  noen som har hatt brøyting tidligere, men som ikke ønsker denne tjenesten lenger, må saksbehandler få beskjed om dette innen samme tidsfrist.

Prisen er kr. 4.944,- inkl. mva uavhengig av lengde på strekning.

Kommunen har inngått nye vintervedlikeholdskontrakter for kommende sesong. I den forbindelse vi vil minne eiere av private veier, som brøytes av kommunen, om å  fjerne eventuelle stein i veien, rydde trær og kratt som kan hindre brøytingen. Vi kommer til å være strenge på dette og brøytesjåfør rapporterer til Drift og utvikling dersom det er forhold som tilsier at de ikke kan brøyte den private veien. Husk brøytestikker! Kommunen kan bistå med brøytestikkere.