129 tilbydere av bredbånd i Norge

Tallene er basert på alle tekniske muligheter man har for å knytte seg til bredbånd.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører årlig en undersøkelse av bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen kartlegger tilgang til fast og mobilt bredbånd for norske husstander, næringsbygg og offentlig sektor, fordelt på fylker og kommuner. I årets rapport er det anslått at færre enn 1.000 husstander i Norge ikke har tilbud om bredbånd på minst 10 Mbit/s kapasitet. 
Tallene er hentet inn fra alle tilbydere av bredbånd som er registrert hos Nkom. Dette omfatter 129 tilbydere. I tillegg er dekningskart fra mobilnettoperatørene analysert (Telenor, Telia og Ice). 

Tallene for Iveland viser at samtlige hustander har mulighet for 10 mb nedlasting ved å ta i bruk de teknologiske mulighetene som finnes. 59% har mulighet for 25 mb nedlasting. Mange husstander på Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå har de siste årene fått et godt utbygd fibernett. Dette medfører at 52% av husstandene i Iveland har mulighet for 1000 mb både nedlasting og opplasting, i følge rapporten som ble lagt frem i dag.

Iveland kommune ønsker at flest mulig hustander kan bli en del av "fiber-samfunnet". Kommunestyret vedtok tidligere i år et reglement der hustander kan gå sammen om et prosjekt der man kan søke om et anleggsbidrag fra kommunen. Les hele saken.

Kontaktinformasjon