Brannvesenet

Brannvesenet rykker ut til branner, ulykker og akutt forurensning. Henvendelser rettes til Setesdal Brannvesen IKS som holder til på Verksmoen. Brannvesenet arbeider også med brannforebyggende arbeid. Dette består i hovedsak av å inspisere brannsikkerheten i større bygninger, saksbehandle nybygg mht. brann, samt drive informasjonsvirksomhet.

Feiervesenet

Det ble innført ny forebyggende forskrift fra 1 januar 2016. Forskriften sidestiller boliger og fritidsboliger. Dette betyr at alle byggverk skal ha feiing og tilsyn.  Feiing og tilsyn skal utføres etter en risikokartlegging. Dette betyr at det ikke blir feid eller gått tilsyn etter faste frekvenser.

Hva kan du få hjelp til:

  • Brannteknisk saksbehandling ved nybygg/ombygging/tilbygg
  • Søke om tillatelse til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer
  • Søke om tillatelse til salg av fyrverkeri
  • Søke om tillatelse til oppføring av pipe/installering av ildsted
  • Råd og rettledning i branntekniske spørsmål
  • Råd og rettledning til instrukser, rutiner og brannøvinger
  • Godkjenning av større arrangement

 

Tilknyttede elementer / linker

 

Kontaktinformasjon

  • Konstituert brannsjef v/Olav Nese, 975 79 226