Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. november kl. 20:30

Budsjett og økonomiplan - Innstilling

Hele budsjettprosessen er samlet i denne artikkelen. Formannskapets innstilling fra møte 22. november er nå lagt ut.

Les mer clear

Boveiledning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Boveiledning er opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten skal fremme muligheter til læring, mestring og økt selvstendighet. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende.

Målgruppe

Tjenestemottakere over 18 år som bor i egen bolig og har behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter.

Kriterier/vilkår

Kriterier
- Opplæringspotensial
- Evne til egenomsorg
- Boveiledning forutsetter egeninnsats fra tjenestemottaker

Generelle retningslinjer for tildeling
Bistanden er tidsavgrenset og arbeidet blir evaluert fortløpende. Boveilederne arbeider på en strukturert måte ut i fra konkrete målsettinger. I en førstegangssamtale vil boveileder ha fokus på dine ønsker og behov. Vi vil gjerne støtte deg i å oppnå det som er viktig for deg. Gjennom råd og veiledning og med utgangspunkt i tjenestemottakers behov skal ulike løsninger vurderes. Det skal fokuseres på hva tjenestemottaker selv kan gjøre, hva pårørende/nettverket kan gjøre, dagsenter, frivillige og lignende. Tjenesten tilbys ikke dersom andre kan imøtekomme hjelpebehovet.
 

Pris for tjenesten

Boveiledning er vederlagsfritt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Boveiledning
• Rådgivning og bistand vedrørende praktisk organisering, økonomi og helsefremmende tiltak
•  Bistå bruker i dagliglivet sitt slik at han/hun får mulighet til et mest mulig selvstendig og meningsfullt liv.
• Utarbeide planer og tiltak for den enkelte bruker og for enheten, oppfølging og gjennomføring
• Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter
• Kostveiledning og tilrettelegging av måltider
• Jobbsøking
• Ukeplaner
• Lage gode rutiner på husarbeid og vedlikeholdsarbeid.
• Strukturere hverdagen
• Opplæring og veiledning i handling


Boveiledning omfatter ikke
- Praktisk bistand uten involvering av tjenestemottaker
- Sykepleiefaglige tjenester
- Oppgaver du kan utføre selv
- Husdyrstell

Søknadsfrist

Det kan søkes fortløpende . Kommunen plikter å behandle saken så fort som mulig. Dersom saken ikke avgjøres innen 1 måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når vedtaket vil bli fattet.

Søknaden sendes til

Iveland kommune v/boveileder

Frikstadveien 20

4724 Iveland

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helseavdelingen
Telefon:37961230
Postadresse:Frikstadveien 20 4724 IVELAND
Besøksadresse:Frikstadveien 20 4724 IVELAND

Kontaktpersoner

Navn:Karina Bronebakk Andersen
Tittel:Psykisk helse og avhengighet
Mobil:907 27 540
Epost:karina.andersen@iveland.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-10-19 08:40
Gyldig til2021-10-15