Hva innebærer ny ordning?

Kommunestyret har den 9. november vedtatt at vigseslmyndigheten skal ivaretas av ordfører Gro-Anita Mykjåland, varaordfører Sig Tove Aasen og kulturleder Finn Terje Uberg. Tidspunkt for vigsel kan avtales når vi har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret. 

Hvordan få prøvingsattest:
Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt, se oversikt over skjema. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Iveland kommune v/servicekontoret, Frikstadveien 20, 4724 Iveland eller leveres på servicekontoret senest to uker før vielsen. Endelig vielseattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor

Hva koster det?
Det er gratis å gifte seg borgerlig i Iveland kommune, på kommunehuset i perioden mandag-fredag 09.00-14.00. Utover dette kan kostnaden bli inntil kr. 2.000,-.

Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og eventuelle gjester møter opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Gyldig legitimasjon må fremvises. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering:
Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Hvem har vigselsmyndighet i Iveland kommune?

  • Ordfører Gro-Anita Mykjåland (Sp), tlf. 958-21968
  • Varaordfører Sig Tove Aasen (Ap), tlf. 971-34264
  • Kulturleder Finn Terje Uberg, tlf. 901-17842

Tilknyttede elementer / linker

Her finner du noen aktuelle linker til denne saken. Det er lagt inn to hyperlinker i avsnittet foran.

Kontaktinformasjon