Vår målsetting

Vi var fornøyd med resultatene for 1. halvår 2017, da vi lå på 5,9% og en 45. plass i Norge. For året som helhet kom vi ned i 5,14% og var med det best på Agder. Tallene for 1. halvår 2018 er nå klare, og det er gledelig at sykefraværet i kommunen nå er nede på 4,7%. 
Iveland kommune har en målsetting om å ligge på under 6,0% sykefravær, eller sagt med andre ord; Vi ønsker at minst 94 % av de ansatte skal være på jobb til enhver tid.

Det skal fortsatt satses på forebyggende arbeid. Det er etablert rutiner for tidlig og tett oppfølging av ansatte ved fravær. Kommunen driver et aktivt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid overfor langtidssykemeldte i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten.

Avdelingsleder arkiv og personal, Lasse Hornnes, kommenterer saken slik:

Jeg er takknemlig og svært glad for at vi klarer å holde vår målsetting og har et nærvær på over  95%. Jeg opplever det slik at ansatte i Iveland kommune blir sett og verdsatt av sin leder. Arbeidsmiljøet er godt og vi har god trivsel blant de ansatte. Vi har stort fokus på sykefravær og arbeider, sammen med tillitsvalgte og våre samarbeidspartnere, målrettet for at ansatte i Iveland kommune til enhver tid er tilstede på sin arbeidsplass og utfører sine oppgaver på best mulig måte.  

Klikk på bildet for større versjon 
Lavt-sykefravær-kommunehuset-2018

Aktuelle linker


Vi tar tatt en skjermdump av tabellen som viser de 14 beste kommunene i Norge for 1. halvår 2018:

Sykefravær-1.halvår-2018-skjermdump

Kontaktinformasjon