Flotte boligtomter på Skaiå

Vedtaket fra tjenesteutvalget lyder slik:

Tjenesteutvalget vedtar mindre endring av reguleringsplan for Bjørnehatten boligfelt som det fremgår av saksutredningen, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Hensikten med planendringen:
Reguleringsplanen for Bjørnehatten boligfelt ble godkjent i januar 2010 basert på eneboligtomter, 2 og 4- mann boliger hvor en stor andel av bebyggelsen skulle være bilfritt med felles parkering og garasjeanlegg. En ser at siden planen ble godkjent har ønsker og behov mht. boligtype og tomtestørrelse endret seg.

Klage:
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring. En eventuell klage må fremmes skriftlig innen tre uker regnet fra den dagen da brevet kom frem til deg som mottaker. Eventuell klage sendes inn via vårt elektroniske skjema. Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.

Kontaktinformasjon