Nye rutiner

Videre vil man minne abonnentene på å brøyte og strø rundt dunkene.

Utlevering av bioposer og returplastsekker:
Det innføres en ny ordning for utlevering av bioposer til matavfall og for plastsekker til returplast. Fremover må du gjøre følgende for å få levert ut disse:

  • Holder du på å gå tom for bioposer binder du en tom biopose på matavfallsdunken, så leverer renovatøren nye bioposer til deg
  • Holder du på å tom for returplastsekker binder du en tom bærepose på papirdunken, så leverer renovatøren nye returplastsekker til deg

Renovasjon nytt januar 2021Dersom du ikke får ny forsyning første gang renovasjonsbilen kommer til deg etter at du har bundet på pose, har renovatøren gått tom for disse og du vil få neste gang renovasjonsbilen kommer til deg - ikke ta bort bioposen eller bæreposen før du har fått ny forsyning.

Har du gått tom for bioposer eller plastsekker kan du få disse utlevert i resepsjonen på kommunehuset eller på gjenvinningsstasjonen

Brøyting og strøing rundt dunkene:
Våre renovatører setter veldig stor pris på om du husker å skuffe bort snøen rundt dunkene og strør dersom det er nødvendig. Se også gjerne til at ikke dunkene har frosset fast i bakken. 

Kontaktinformasjon og link