Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. november kl. 20:30

Budsjett og økonomiplan - Innstilling

Hele budsjettprosessen er samlet i denne artikkelen. Formannskapets innstilling fra møte 22. november er nå lagt ut.

Les mer clear

Bilstønad

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

Målgruppe

Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

Kriterier/vilkår

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Nav

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 3 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

Lover

Folketrygdloven

Forskrifter

Bilstønadsforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra lenken under.

Skjema

Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy

Saksbehandling

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget. Du må fylle ut klageskjema, se lenka over.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV Midt-Agder
Leder: Velle, Rolf
Telefon:915 63 502
Epost:rolf.velle@nav.no
Nettadresse:https://www.vennesla.kommune.no/nav-midt-agder.423706.no.html
Besøksadresse:Hunfos Næringspark PM6, 4700 Vennesla

Kontaktpersoner

Navn:Rolf Velle
Tittel:Enhetsleder
Mobil:915 63 502
Epost:rolf.velle@nav.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-19 13:33
Gyldig til2022-01-13