Betalingsautomaten på Birketveit vil komme i drift fra 15. mai 2017, foreløpig som et prøveprosjekt for 5 år. Det innføres betaling for parkering utenfor kommunehuset og i området mellom Iveland kirke og Ivelandshallen.

Iveland kommune er som mange kjenner til i en noe vanskelig økonomisk situasjon. Det foregår kontinuerlige prosesser for å bedre vår anstrengte økonomi. «Kostnadskutt» og/eller «Økte inntekter» er blitt kommuneledelsen sine favoritt-uttrykk det siste året.
 
Det har vært en lang prosess for å få dagens avtale i havn. Arbeidstakerorganisasjonene har kjempet mot denne avtalen fra den ble lansert senhøsten 2016, og hevder at dette vil bli en belastning for de ansatte både psykisk og økonomisk - med det resultat at trivselen og produksjonen hos den enkelte ansatte vil gå ned. Arbeidstakerorganisasjonene hevder at kommunen vil tape på dette i det lange løp. 
Det ble likevel oppnådd enighet mellom kommunen og organisasjonene tidligere i mars måned ettersom man var villig til å differensiere det årlige abonnementet som de ansatte må betale.

Avtalen som formannskapet vedtok fredag 31. mars innebærer følgende kostnader for ansatte og våre gjester:

  • Ansatte med årsinntekt under 400.000 kroner; Årlig kostnad kr. 2.000,-
  • Ansatte med årsinntekt mellom 400-530.000 kroner; Årlig kostnad kr. 3.500,-
  • Ansatte med årsinntekt over 530.000 kroner; Årlig kostnad kr. 5.000,-
  • Timebetaling mandag – søndag (08.00-17.00) *; Kr. 15,- pr time
  • Timebetaling mandag-søndag (17.00-08.00); Kr. 5,- per time
  • Ulovlig parkering utenfor angitt plass; Nasjonale gebyrer

*) Betalingsautomaten vil som nevnt også gjelde ved Iveland kirke opp mot Ivelandshallen. Etter innspill fra menighetsrådet har man likevel besluttet å innføre avgiftsfri parkering søndager mellom 10.30-13.30. Det vil fremdeles være gratis parkering ved Iveland bedehus.

EasyPark bekoster montering av utstyr, litt merking av parkeringsplasser samt infrastruktur og vil motta 40% av betalingsavgiftene. Iveland kommune vil motta 60% av betalingsavgiftene, foreløpig estimert til ca 500.000 kroner per år. Avtalen som er inngått innebærer at EasyPark vil ha minimum fire kontroller per uke på Iveland.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland er glad avtalen nå er i havn og uttaler følgende:

Det har vært mange tøffe tak og knallharde beslutninger det siste året for å få budsjett og økonomi til å gå i hop. Jeg vil berømme hele formannskapet som enstemmig har gått inn for denne avtalen med EasyPark. Nye inntekter gir nye muligheter for vår kjære kommune. Det er muligens dårlig timing å lansere denne saken idag ettersom mange trolig vil tenke at det er en spøk, men jeg mener at det er viktig å få ut denne nyheten som vil gi Iveland kommune økt handlingsrom de neste årene.