Vål målsetting

Iveland kommune har en målsetting om å ligge på under 6,0% sykefravær. Tallene som nylig ble publisert viser at sykefraværet i perioden 4. kvartal 2016 - 3. kvatal 2017 var på 5,14%. Vi er med dette tallet på 5. plass i Norge og best på Agder, noe avdelingsleder Lasse Hornnes er svært godt fornøyd med.

Vi ønsker at minst 94 % av de ansatte skal være på jobb til enhver tid. Det skal fortsatt satses på forebyggende arbeid. Det er etablert rutiner for tidlig og tett oppfølging av ansatte ved fravær. Kommunen driver et aktivt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid overfor langtidssykemeldte i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten.

Avdelingsleder arkiv og personal, Lasse Hornnes, kommenterer saken slik:

Jeg er takknemlig og svært glad for at vi nå klarer å holde vår målsetting og har et nærvær på nesten 95%. Jeg opplever det slik at ansatte i Iveland kommune blir sett og verdsatt av sin leder. Vi har et godt arbeidsmiljø og god trivsel blant de ansatte. Vi har stort fokus på sykefravær og jobber, sammen med våre samarbeidspartnere, målrettet for at ansatte i Iveland kommune til enhver tid er tilstede på sin arbeidsplass og utfører sine oppgaver på best mulig måte.   

Sykefravær2017_1440x700 

Tilknyttede elementer / linker

Saken ble bl.a. omtalt i dagens papirutgave av Fædrelandsvennen og på fvn.no, med fokus på Åseral kommune.

Kontaktinformasjon