Testing før besøk til Iveland omsorgssenter

Besøksrutiner ved Iveland omsorgssenter: 

 
I forkant av besøk:
 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. Ring aktuell avdeling: Langtids: 950 25 726. Bokollektiv demens: 477 14 014. Hjemmesykepleien: 909 28 426
 • Ansatte vil da avklare smittestatus for de besøkende
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de tidligst komme på besøk når negativt prøvesvar foreligger
 • De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges

Under besøk:

 • Besøkende må bruke munnbind. Munnbind vil bli utlevert ved ankomst
 • Det føres besøkslogg. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs
 • Gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde deg i fellesarealer
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker, inkl. den de besøker
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet
I etterkant av besøk:
 • Besøkende informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smittesporingen
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket. Det er derfor svært viktig at man avtaler besøket i forkant!
Smittevernrådene er utarbeidet i tråd med anbefalingene fra FHI vedrørende besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien.