Vær beredt!

Kommende uke (31. oktober - 6. november) kjøres det en landsdekkende kampanje med fokus på egenberedskap. Målet med egenberedskapsuka 2022 er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser.
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har utarbeidet konkrete råd som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet forslag til et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn.
Selv om vi lever i et trygt land kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst.
På den måten er du en del av Norges beredskap!

Gode, aktuelle linker

Kontaktinformasjon