AKT Svipp Iveland - kort forklart

Svippbussen 1De to første brukerne ble registrert på redaktørens bursdag! Det var transport hjem fra ungdomsklubben på Ivelandstaua til Vatnestrøm som ble benyttet torsdag kveld. Nå håper vi antall bestillinger tar seg kraftig opp! Det har tidligere vært bestillinger som så har blitt avbestilt. Det er litt postivt for da har man skjønt systemet !!

Det er forståelig at et nytt tilbud som innebærer et endret tankesett og gjøremål, kan ta litt tid å få på plass. Videre er det forståelig at bruk av app kan være noe utfordrende. Vi velger å tro at behovet for transport både til Vennesla, hjem fra Vennesla og internt i kommunen (til og fra ungdomsklubben) er tilstede. Det har vært informert i ulike råd og utvalg, elevrådet - i tillegg til plakater på butikk, i klasserom, og gjennom bygdebrev, web og sosiale medier. 


AKT Svipp Iveland - kort forklart:
1. Last ned app for QR-kode eller ta bilde av QR-koden. Du kommer til nettsiden for AKT Svipp Iveland. Du bør lagre denne siden som en app på din telefon - fremgangsmåte (pdf)
2. Du har app`n på plass, og kan bestille; tidligst 7 dager før - senest 2 timer før. Du kan avbestille en tur. TEST UT - og bli trygg på løsningen. Du kan ikke gjøre noe galt!
3. Skulle du ikke mestre app, kan du ringe inn bestilling på tlf. 907 16 815. Bestillingen blir registrert og du mottar bekreftelse på sms. 
4. Kontakt kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842 dersom du lurer på noe 
5. Les informasjon under. Her finner du busstidene
AKT Svipp - Info 05.09.23

Informasjon om rutetider og bestilling

"AKT Svipp Iveland" startet opp onsdag 30. august. Tilbudet er en samkjøringstjeneste som baserer seg på at turene forhåndsbestilles. AKT Svipp kjører onsdag, torsdag og lørdag på faste tidspunkt. Turene må bestilles senest 2 timer før avreise, og dette gjøres via app, web eller telefon. Minibussen vil kunne hente personer 1-2 km utenfor hovedveien (eks: Natelandsholtet og Møkjåland). Vi anbefaler å bruke app og opprette en profil. Alle som skal benytte tilbudet bestille plass og ha gyldig billett. 
AKT Svipp kommer i tillegg til det eksisterende kollektivtilbudet vi har i dag. Vi ønsker å presisere at det er mulig for innbyggere å reise kollektivt med skolebussen dersom det er ledig kapasitet. 
Det er ordinære priser. På lørdager kan man f.eks bestille billett fra Iveland til Kristiansand. 

Praktisk informasjon om rutetidene:

Onsdag:
a) Det går ordinær (skole)buss fra Birketveit kl. 12.30 som kan benyttes til Vennesla dersom det er ledig plass på bussen. I følge AKT har (skole)bussen "alltid" noe ledig kapasitet.
b) Avreise Vennesla sentrum kl. 19.30: Minibussen kjører innenfor det området som er markert i kartet. Dersom det f.eks er en bestilling fra Vatnestrøm, Skaiå og Møkjåland vil systemet automatisk finne ut hvilken rekkefølge passasjerene skal kjøres hjem. Dette tar noen minutter og ca 1 time og 55 minutter før avreise mottar den reisende en sms med stipulert ankomsttid hjem. Hvis det f.eks kun er en bestilling fra Birketveit kjører minibussen direkte til Birketveit. Alle som skal benytte bussen må ha billett og må således bestille plass. 
Husk bestilling senest to timer før avreise.

Torsdag: 

Systemet er bygd opp slik at ankomstiden til Ivelandstaua (ungdomklubben) er kl. 18.00. På samme måte vil systemet automatisk finne ut når man skal hentes basert på hvor man bor. Bestillinger fra både Vatnestrøm og Natelandsholtet vil bety at første passasjer hentes tidligere enn om det kun var en bestilling fra Vatnestrøm. 
Avreise fra Ivelandstaua er kl. 21.30, og på samme måte vil systemet automatisk finne den raskeste hjemreisen. Husk bestilling senest to timer før avreise. 

Lørdag: 
Systemet er bygd opp slik at minibussen skal ankomme Vennesla sentrum kl. 12.00, for videre korrespondanse med ordinær rute til Kristiansand. Avhengig av bestillingene vil man motta en sms ca 1 time og 55 minutter før ankomst Vennesla om tidspunkt for henting på sin hjemadresse. Ved mange bestillinger på ulike adresser innenfor kartområdet, vil man muligens bli hentet "kun" 60-70 minutter etter man mottar meldingen.
Hjemreise er fra Vennesla sentrum er kl.19.30, og følger samme prosedyre som onsdag kveld. Husk bestilling senest to timer før avreise.

Det er selvsagt fullt mulig å bare bestille tur til Vennesla ELLER hjem fra Vennesla på lørdagen. 

Utfyllende informasjon onsdag 5. september:
a) Skann QR-koden og legg den til som et ikon på din mobil. Da vil du kunne bruke den som en app videre, og er ikke avhengig av QR-koden. Se fremgangsmåte (pdf)
b) Betaling skjer på minibussen (kort eller kontant). Turen blir dyrere med kontant betaling - slik det også er på ordinære ruter i dag. 
c) Iveland og Kristiansand ligger i samme sone. Du betaler bare en gang. Gjør som følger:

  • Kvittering fra minibussen du bruker til Vennesla viser du til bussjåføren som kjører ordinær rute til Kristiansand. Du skal da ikke betale noe
  • Billetten du kjøper fra Kristiansand til Vennesla viser du til minibuss sjåføren til Iveland. Du skal da ikke betale noe. Men husk å bestill turen via app / web eller telefon i forkant!!!

d) Telefon nummer for bestilling (907 16 815) er betjent mandag-fredag 09.00-17.00. Det betyr at bestilling av en lørdagsrute på telefon gjøres senest fredag kl. 17.00.

Bestillingsløsningen er klar:
Det er bare å logge inn på app, web eller ta en telefon å bestille en svipp tur.

Les mer om løsningen på AKT Svipp  
AKT Svipp - Info 05.09.23

Ruteområde 2023

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon