Inntektene går til nytt aktivitetshus (den gamle barnehagen), som man håper skal bli en aktiv og sosial møteplass for folk i og utenfor bygda.
Velkommen til store og små!

Basar-Vatnestrøm-2017