100% vikariat i 3 måneder

Iveland kommune har over år har hatt stort fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Dette viser seg igjen i høy kvalitet i det pedagogiske arbeidet og samarbeid mellom ulike instanser som helsestasjon/barnehage, barnehage/skole. Det er fokus på kompetanseheving og satsinger i barnehage og skole og opplæring av nyansatte ut i fra gjeldende nasjonale satsinger og forskningsbasert utviklingsarbeid. De ansatte får opplæring i trygghetssirkelen og kunnskap om traumebasert omsorg.

Det er nå ledig et 100 % vikariat for barnehagelærer i barnehagene, med varighet april, mai og juni 2023. Studenter oppfordres til å søke. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Les stillingsannonsen og søk gjerne.

 

Kontaktperson