Arrangementet er AVLYST

Etter en helhetlig vurdering har de fem lokalpartiene i Iveland valgt å avlyse «Valgflesk» mandag 6. september. Det begrunnes blant annet med et høyt smittetrykk både lokalt og regionalt, stort press på testkapasiteten innenfor helsetjenesten og en noe lav vaksinasjonsgrad blant våre innbyggere. Vi oppfordrer dere alle til å følge nasjonale smittevernregler.

Med hilsen Iveland Sp, Iveland Høyre, Iveland Ap, Iveland Frp og Iveland Krf

------------------------------------------------

Vi lar likevel det planlagte programmet for kvelden ligge ute her i artikkelen:

Valgflesk 2021


Med hilsen Iveland Sp, Iveland Høyre, Iveland Ap, Iveland Frp og Iveland Krf

Kontaktinformasjon