Kommunale avgifter - link

Hele oversikten finnes bl.a. under "Informasjon", der "Betalingssatser" er et eget punkt. Vi har også hurtiglink til siden i eget punkt i footer (den grønne delen nederst på hjemmesiden).

Følgende tjenester blir snart oppdatert:

  • Tjenester for fastlegen 
  • Utleiepriser ved Iveland kirke (nytt fra 1. februar 2019)

Avgifter og betalingssatser 2019
 

Kontaktinformasjon