Ledigheten i Aust-Agder var i april på 3,2 %. Dette utgjør 1833 personer, og er 114 færre enn i forrige måned. Bygland kommune er den kommune som har lavest ledighet i vårt fylke, med 1,2 %. Deretter følger Vegårshei med 1,7 prosent og Valle med 1,8 %. I Iveland er 20 personer uten fast arbeid, noe som utgjør 3,4% av arbeidsstyrken.

Fordelt på næring i Aust-Agder er ledigheten lavest blant ledere, innen akademiske yrker og undervisning. Industriarbeid og bygg og anlegg er næringene med flest ledige. Det er størst tilgang på ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg.

Bruttoledigheten i Aust-Agder har gått ned de siste fem månedene, sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Hilde Høynes sier at det er et positivt tegn for arbeidsmarkedet.
Les gjerne pressemeldingen på deres hjemmesider.