De siste ukene har det vært en rekke medieoppslag om at stadig flere unge står utenfor arbeidslivet. I Aust-Agder er det registrert 904 ledige under 30 år. 344 av disse deltar i tiltak.

NAV-direktør Hilde Høynes sier at den viktigste oppgaven er å bidra til at ungdommene sluttfører utdannelse og at flere får fagbrev. -Vårt fokus er først og fremst å få ungdommene tilbake til skolene. Utdanning er viktig for å få jobb, og kan være en avgjørende faktor for å beholde jobben når markedet svinger og bedriftene må nedbemanne, sier Høynes.

Denen våren har NAV i Aust-Agder særlig fokus på ungdom i forbindelse med jobbmesser. I februar ble det gjennomført en sommerjobbmesse for Risør kommune, og 21. mars holdes det en sommerjobbmesse for Nordjobb, som tilbyr ungdommer mellom 18 og 28 år jobb, bosted og fritidstilbud i nordiske land. Det blir spennende å se hvor mange unge austegder som vil reise til Grønland og Færøyene med Nordjobb, sier Høynes.