Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Råd for eldre og personer med funksjonssettelse ble opprettet av kommunestyret 12. desember 2019. Rådet er valgt for to år.
Følgende personer er valgt inn for perioden 2019-2021: Anne Lise Chermiti (leder), Else Karine Katerås Haraldseid (nestleder), Sidsel Auestad, Trond Steinsland og Oddvar Eftevand. Varamedlem: Ragnhild Lilletveit, Anna Ubostad og Gunnar Håverstad

Reglement (pdf)
Her kan du lese mer om oppgavene til rådet

Møtedag Saksdokumenter/møteinnkalling Protokoll
10. februar 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
     

Eldrerådet-2019-2021_800x350
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse; f.v. Else Karine Katerås Haraldseid (nestleder), Trond Steinsland (medlem), Anna Ubostad (varamedlem), Gunnar Håverstad (varamedlem) og Anne Lise Chermiti (leder)

Ungdomsrådet

Iveland ungdomsråd ble opprettet av kommunestyret 12. desember 2019. Rådet er valgt for to år.
Følgende personer er valgt inn for perioden 2019-2021: Andine Løvdal (leder), Kirsten-Marie Carelius Svendsen (nestleder), Kenth Isak Katerås, Eline Johanne Aasen og Vegard Haraldseid
Varamedlem: Amalie Mykjåland, David Tønnessen og Bertine Løvdal

Reglement (pdf)
Her kan du lese mer om oppgavene til rådet

Møtedato Saksdokumenter/møteinnkalling Protokoll
10. februar 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
     

Ungdomsrådet_2019-2021_800x270
Ungdomsrådet 2019-2021; f.v. Vegard Haraldseid, Andine Løvdal (leder), Kenth Isak Katerås, Kirsten-Marie Carelius Svendsen (nestleder) og Emilie Johanne Aasen
 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

I perioden 2019-2023 består utvalget av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Lars Arnfinn Flatelid (leder) Frp Anita Løvdal (Frp)
Linda Skripeland (nestleder) Ap Per Olav Engen (Ap)
Siri Furholt  Partiuavh. Andreas Aspevold
John Tomas Homme Partiuavh. Svein Hillestad (Krf)
Øyvind Skaiaa Sp Hege S Robstad (Ap)


Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.
Vi legger ut saksdokumentene på våre hjemmesider.

Møtedato: Saksdokumenter: Møteprotokoll:
14.02.2020 Saksdokumenter (pdf) pdf
14.11.2019 Saksdokumenter (pdf) pdf
22.05.2019 Saksdokumenter (pdf)
Årsmelding Iveland kommune 2018 (pdf)
Årsregnskap Iveland kommune 2018 (pdf)
pdf
28.03.2019 Saksdokumenter (pdf) pdf


Reglement for Iveland kontrollutvalg 2019-2023 (pdf) 
Sekretær og kontaktperson for utvalget er rådgiver Inger Lise Austrud, 918 69 975

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer (formannskapet) og to medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene.

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg i lønns-, personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er de oppgaver og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:

 • Ansettelse, konstituering og oppsigelse av rådmann
 • Søknad om permisjon fra rådmann
 • I forbindelse med budsjettbehandlingen drøfte forslag som berører de ansattes situasjon
 • Forslag til reglementer og planer som berører ansatte i kommunen, herunder: "Personalpolitiske retningslinjer"
 • Permisjonsreglement
 • Reglement for telefongodtgjørelse
 • Opplæringsplan
 • Nye organisasjons- og bemanningsplaner
 • Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler
 • Forslag til effektiviseringstiltak av vesentlig betydning
 • Retningslinjer for delegasjon av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen
 • Institusjonsstyrer og forretningsstyrer
 • Andre saker ang. lønns-/personal- og organisasjonsforhold som skal behandles av kommunestyret

Leder for arkiv og personal, Lasse Hornnes, er sekretær for utvalget.

​Reglement for administrasjonsutvalget 2019-2023 (pdf)

Styrer, råd og utvalg 2019-2023

 

Kontaktinformasjon