Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Eldreråd 2021
Råd for eldre og personer med funksjonssettelse ble opprettet av kommunestyret 12. desember 2019. Rådet er valgt for to år.
Følgende personer er per 15. juni 2021 med i rådet - fra venstre: Astrid Marie Gavlen (medlem), Ragnhild Lilletveit (leder), Trond Steinsland (medlem), Oddvar Eftevand (medlem), Anna Ubostad (varamedlem), Gunnar Håverstad (varamedlem) og Remzi Khalil (medlem)

Møtedag Saksdokumenter/møteinnkalling Protokoll
6. desember 2021 Møteinnkalling (pdf)  
11. november 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
18. oktober 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. september 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
14. juni 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
13. april 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
8. februar 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. desember 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
11. november 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
19. oktober 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. september 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
8. juni 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
10. februar 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)

Ungdomsrådet

Iveland ungdomsråd ble opprettet av kommunestyret 12. desember 2019. Rådet er valgt for to år. Ungdomsrådet består av følgende personer per 8. juni 2021: Andine Løvdal (leder), Kirsten-Marie Carelius Svendsen (nestleder), Eline Johanne Aasen, Kenth Isak Katerås og Vegard Haraldseid. Varamedlem: Amalie Mykjåland, David Tønnessen og Bertine Løvdal

Møtedato Saksdokumenter/møteinnkalling Protokoll
6. desember 2021 Møteinnkalling (pdf)  
15. november 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
18. oktober 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. september 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
14. juni 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
13. april 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
8. februar 2021 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. desember 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
12. november 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
19. oktober 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. september 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
9. juni 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
10. februar 2020 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)

Ungdomsrådet_2019-2021_800x270
Ungdomsrådet 2019-2021; f.v. Vegard Haraldseid, Andine Løvdal (leder), Kenth Isak Katerås, Kirsten-Marie Carelius Svendsen (nestleder) og Eline Johanne Aasen

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.
Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

I perioden 2019-2023 består utvalget av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Lars Arnfinn Flatelid (leder) Frp Anita Løvdal (Frp)
Linda Skripeland (nestleder) Ap Per Olav Engen (Ap)
Veronica Birkeland   Andreas Aspevold (H)
John Tomas Homme Partiuavh. Svein Hillestad (Krf)
Øyvind Skaiaa Sp Hege S Robstad (Ap)


Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.
Vi legger ut saksdokumentene på våre hjemmesider. Dersom du er interessert i eldre saksdokumenter / møteprotokoller, kontakt sekreteriatet. 

Møtedato: Saksdokumenter: Møteprotokoll:
07.11.2022    
03.10.2022    
20.06.2022    
25.04.2022    
28.02.2022    
29.11.2021 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)
18.10.2021 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)
31.05.2021 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)
26.04.2021 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)
15.02.2021 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)


Reglement for Iveland kontrollutvalg 2019-2023 (pdf) 
Sekretær og kontaktperson for utvalget er rådgiver Inger Lise Austrud, 918 69 975

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg i lønns-, personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er de oppgaver og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:

 • Ansettelse, konstituering og oppsigelse av rådmann
 • Søknad om permisjon fra rådmann
 • I forbindelse med budsjettbehandlingen drøfte forslag som berører de ansattes situasjon
 • Forslag til reglementer og planer som berører ansatte i kommunen, herunder: "Personalpolitiske retningslinjer"
 • Permisjonsreglement
 • Reglement for telefongodtgjørelse
 • Opplæringsplan
 • Nye organisasjons- og bemanningsplaner
 • Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler
 • Forslag til effektiviseringstiltak av vesentlig betydning
 • Retningslinjer for delegasjon av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen
 • Institusjonsstyrer og forretningsstyrer
 • Andre saker ang. lønns-/personal- og organisasjonsforhold som skal behandles av kommunestyret

Leder for arkiv og personal, Lasse Hornnes, er sekretær for utvalget.

​Reglement for administrasjonsutvalget 2019-2023 (pdf)

Styrer, råd og utvalg 2019-2023

 

Kontaktinformasjon