Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Eldreråd 2022
"Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse" per september 2022

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ble første gang opprettet av kommunestyret i desember 2019. Kommunestyret oppnevnte nytt råd 9. desember 2021, valgt for to år.
Følgende personer ble valgt inn: Astrid Marie Gavlen, Ragnhild Lilletveit, Trond Steinsland, Oddvar Eftevand og Heidi M Øina. Varamedlem Sig Tove Aasen.
Ragnhild Lilletveit ble i møte 7. februar 2022 valgt til leder.

Her har vi saksdokumentene for utvalget for 2021. For eldre dokument, kontakt Lars-Ivar Gjørv, 900 63998.

Møtedag Saksdokumenter/møteinnkalling Protokoll
6. februar 2023 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
5. desember 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. november 2022 Møte på Bestestaua kl. 18.00  
17. oktober 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
5. september 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
13. juni 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
4. april 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. februar 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)

Ungdomsrådet

Iveland ungdomsråd ble første gang opprettet av kommunestyret i desember 2019. Kommunestyret oppnevnte nytt råd i møte 9. desember 2021, valgt for to år. Følgende personer ble valgt inn: Kirsten-Marie Carelius Svendsen, Eline Johanne Aasen, Kenth Isak Katerås, Amalie Mykjåland og David Tønnessen. Varamedlem: Sandra Jamal Aswad, Trine Rosenberg og Eline Ståhl.
Kirsten-Marie Carelius Svendsen er leder av ungdomsrådet, mens David Tønnessen er nestleder.

Her finner du saksdokumenter fra 2021. For eldre dokument, kontakt Finn Terje Uberg, 901 17 842

Møtedato Saksdokumenter/møteinnkalling Protokoll
6. februar 2023 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. november 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
17. oktober 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
5. september 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
13. juni 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
6. april 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)
7. februar 2022 Møteinnkalling (pdf) Møteprotokoll (pdf)

 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.
Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

I perioden 2019-2023 består utvalget av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Lars Arnfinn Flatelid (leder) Frp Anita Løvdal (Frp)
Linda Skripeland (nestleder) Ap Per Olav Engen (Ap)
Veronica Birkeland   Andreas Aspevold (H)
John Tomas Homme Partiuavh. Svein Hillestad (Krf)
Øyvind Skaiaa Sp Hege S Robstad (Ap)


Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.
Vi legger ut saksdokumentene på våre hjemmesider. Dersom du er interessert i eldre saksdokumenter / møteprotokoller, kontakt sekreteriatet. 

Møtedato: Saksdokumenter: Møteprotokoll:
20.11.2023    
02.10.2023    
26.06.2023    
08.05.2023    
06.02.2023 Saksdokumenter (pdf)
Forvaltningsrapport - Barn i lavinntektsfamilier (pdf)
Møteprotokoll (pdf)
24.10.2022 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)
05.09.2022 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)
20.06.2022 AVLYST  
25.04.2022 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)
28.02.2022 Saksdokumenter (pdf) Møteprotokoll (pdf)

Reglement for Iveland kontrollutvalg 2019-2023 (pdf) 
Sekretær og kontaktperson for utvalget er rådgiver Inger Lise Austrud, 918 69 975

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg i lønns-, personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er de oppgaver og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:

 • Ansettelse, konstituering og oppsigelse av rådmann
 • Søknad om permisjon fra rådmann
 • I forbindelse med budsjettbehandlingen drøfte forslag som berører de ansattes situasjon
 • Forslag til reglementer og planer som berører ansatte i kommunen, herunder: "Personalpolitiske retningslinjer"
 • Permisjonsreglement
 • Reglement for telefongodtgjørelse
 • Opplæringsplan
 • Nye organisasjons- og bemanningsplaner
 • Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler
 • Forslag til effektiviseringstiltak av vesentlig betydning
 • Retningslinjer for delegasjon av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen
 • Institusjonsstyrer og forretningsstyrer
 • Andre saker ang. lønns-/personal- og organisasjonsforhold som skal behandles av kommunestyret

Leder for arkiv og personal, Lasse Hornnes, er sekretær for utvalget.

​Reglement for administrasjonsutvalget 2019-2023 (pdf)

Styrer, råd og utvalg 2019-2023

 

Kontaktinformasjon