Anbefaler 4. vaksinedose til de over 75 år

Det ble fra 1. juli anbefalt å ta en oppfriskningsdose (fjerde dose) med koronavaksine for alle personer over 75 år. Sykehjemsbeboere og brukere av hjemmetjenesten i aktuelle risikogrupper i Iveland vil få tilbud om en oppfriskningsdose (dose fire) og de trenger ikke reise til byen. Øvrige personer må bestille time på vaksinesenteret i byen hvis man ønsker oppfriskningsdose. 

Slik bestiller du oppfriskningsdose:
Vaksinesenteret i Gyldengården i Gyldenløves gate er åpent onsdag og fredag hver uke fram til klokka 16.00. Du finner informasjon og bestillingsmuligheter på Kristiansand kommunes vaksinesider.
Du kan også bestille via telefon 38 07 50 00 – tastevalg 6.
Alle kommunene i Kristiansand-regionen samarbeider om denne løsningen i sommer. Det kan bli lokal vaksinering igjen fra høsten, men under ferieavviklingen har man konsentrert vaksineringen til senteret i Kristiansand. Siden få skal vaksineres, kan det oppstå mye vaksine-svinn med vaksinering flere steder.

Derfor anbefales oppfriskningsdose:
Bakgrunnen for at Folkehelseinstituttet anbefaler en ny oppfriskningsdose for alle over 75 år er at korona nå øker igjen. De skriver:

Overvåkningen viser at vi er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Det er foreløpig usikkert hvor stor denne bølgen blir, men det er sikre tall som støtter at smittebølgen er i ferd med å bygge seg opp og det observeres økte innleggelsestall også hos de som er 75 år og eldre selv om de har fått 3 vaksinedoser. Som følge av dette vil anbefalingen for de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere tre i kraft fra 1. juli.

Vaksine til flere grupper fra september:
Fra 1. september utvides mulighetene for oppfriskningsdose til nye befolkningsgrupper. Da vil det bli gitt oppfriskningsdoser (dose fire) til personer mellom 65 og 74 år og personer mellom 18 og 64 år som har underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av Covid-19. Det kan bli aktuelt å vaksinere enda større deler av befolkningen utover høsten. Folkehelseinstituttet vil på et senere tidspunktet vurdere behovet for dette. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

Vi minner om:

  • Oppfriskningsdose kan tidligst gis fire måneder etter siste vaksinedose
  • Vi oppfordrer fremdeles folk som ikke er vaksinert om å bestille time til vaksinering for å få nødvendig beskyttelse mot covid-19
  • Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger

20 personer har fått fjerde dose

20 personer har fått fjerde dose - 74% med første dose:
Per 12. juli 2022 har vi vaksinert 726 personer med tredje dose. 20 personer har fått fjerde dose. Vi ligger forøvrig et stykke ned på statistikken når det gjelder vaksinering generelt. 74% har tatt første vaskinedose, noe som er under landsgjennomsnittet. 

Statistikk om vaksinering i Iveland

Vaksineråd barn, unge og enkeltgrupper

Den beste oversikten over hvem som kan ha vaksine og regler og råd for vaksinering av barn ned til fem år, finner du her på Helse Norge sine vaksinesider.

Kontaktinformasjon