På tur til husmannsplasser

Vi vandrer den gamle byvegen fra Skaiå mot Halvfar, svinger opp til Budalshei og passerer de tre husmannsplassene Honnemyr, Fredrikstad og Elgebråkka. Historisk informasjon underveis.

Turen er ca 7,5 km og går stort sett på sti.
Naturlos er Øyvind Skaiaa, tlf 975 13 490

Arrangør: KULTURKONTORET
: Skaiå, 200 meter nord for butikken
Tid: mandag 29. mai 11:00
Friluftsliv