Iveland frivilligsentral / Unge Eldre - årsmøte

Iveland Frivilligsentral / Unge Eldre avholder sitt ordinære årsmøte tirsdag 28. februar kl 18:00.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 14. februar.

Arrangør: IVELAND FRIVILLIGSENTRAL
: Iveland Frivilligsentral
Tid: tirsdag 28. februar 18:00