Høsttakkefest i kirka

Høsttakkefest og familiegudstjeneste v/ Fredrik Netland
Utdeling av 4 års bok. Bygdekvinnelaget pynter kirka og
vi har utlodning til inntekt for Stefanusalliansen, menighetens misjonsprosjekt

Arrangør: MR
: Iveland kirke
Tid: sndag 25. september 11:00
Religiøst