Hagekveld & hagetips

Hagekveld v/ Astrid Mjåland. Enkel servering og mulighet for
utveksling av erfaringer med hagestell

Arrangør: DIAKONIUTVALGET OG FRIVILLIGSENTRALEN
: Frivilligsentralen, Bestestaua
Tid: tirsdag 29. mars 19:00