Temakveld - være menneske og medmenneske

Temakveld v/ Vigdis Syvertsen - for alle!
«Min Historie»
En uhøytidelig kveld med tema, kaffe og gode samtaler

Enkel servering og mulighet til felles
samtale om det å være menneske og
medmenneske

Arrangør: DIAKONIUTVALGET OG FRIVILLIGSENTRALEN
: Frivilligsentralen, Bestestaua
Tid: tirsdag 22. februar 19:00