Gammel presteveg og byveg

Fra Tortveit-vegen følger vi en gammel gruve-veg nordover. Vi tar mot vest på et høydedrag til garden Skripeland. Presten Gustav Fredrik Dietrichson var prest i Evje og gikk her i 1860-årene da han skulle preke i Iveland kirke. Vi tar en rast på Skripeland og følger videre den gamle byvegen som kom fra Evje og gikk ned over Ivelands vestheier. Det er bratt ned Stien til Solbergardene. På Vestre Solberg tar vi en gammel gardsveg mot aust til Æretveit. Her passerer vi gammel hustuft og ei spesiell furu.

Turen går for det meste på sti, noe ulendt terreng og er middels krevende. Gode tursko/fjellsko er en fordel. Ta med mat & drikke
Turen er ca 10 km, men det er mulig å forkorte turen til ca 5 km.

Naturlos: Osmund Gaudestad, Håkon Honnemyr

Kontaktinfo: 932-54412 (Håkon)

Arrangør: kulturkontoret
: Æretveit. På Iveland sving av mot Frigstad der etter Æretveit
Tid: sndag 2. juni 11:00
Friluftsliv