Rusletur på Vatnestrøm

Vi møtes på AKTIVITETEN ved Vatnestrøm Oppvektsenter kl. 13.00.

Vi rusler en tur på ca 3 km, mest langs asfaltert vei og gangsti, men med avstikkere i terrenget.
Underveis blir det fortalt om gamle stedsnavn, bygninger osv.

Turen er beregnet å ta 2-3 timer. Etter turen samles vi på AKTIVITETEN til kaffe og noe å bite i.
Det blir også vist en gammel film der John Homme forteller fra bygda.

Arrangør: Vatnestrøm Grendelag

Naturloser:
Trygve Fjermedal, tlf. nr. 90982134
Finn Tore Homme, tlf. nr. 91381617, mail: fthomme@online.no

Arrangør: VATNESTRØM GRENDELAG
: Vatnestrøm
Tid: mandag 10. juni 13:00
Friluftsliv