Omtale av prosjektene

Scanner linjenettet med helikopter:
Målet med å scanne linjenettet er å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog for å sikre strømforsyningen på best mulig måte i landsdelen. Helikopteret vil være i luften mellom 07.00-19.00 seks dager i uka og fly omtrent 30 meter over linjenettet. I pressemeldingen finnes en link der du kan følge prosjektet gjennom sommeren.
Les pressemeldingen.

Kartlegging av strømnettet:
Agder Energi Nett har satt i gang en omfattende kartlegging av lavspentnettet på Agder. Mer enn 30.000 lavspentmaster og kabelskap skal befares, og samtidig kontrolleres også linjeryddingen som er utført langs de aktuelle linjene. Prosjektet sluttføres høsten 2018.
Les pressemeldingen.

Agder Energi Nett lavspent

Kontaktinformasjon