Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline23. juli kl. 11:16

Idrett og friluftsliv - satsingsområder

Vi inviterer til informasjons– og dialogmøte vedr kommunal strategi innen idrett og friluftsliv og en god runde om hvilke anlegg det er behov / aktuelt å etablere i 
kommunen de neste 2-5 årene.

Les mer clear

Adressetildeling

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal kommunen informere den som er registrert eier eller registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket.

Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten reguleres etter reglene i lov om stadnamn.

Adressen skal tilknyttes den veien eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. Kommunen kan tildele eller endre adresse

  • når man skal endre adkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Vedtatte adressenavn i Iveland kommune

aaa

Lover og forskrifter

Se 
Matrikkellova kapittel 4 Adresser til eigedommar og bygningar
Matrikkelforskriften Kapittel 12 Offisiell adresse og § 22 Klage over adressetildeling
Lov om stadnamn § 5 Fastsetjing av skrivemåten 

Lover

Forvaltningsloven
Matrikkellova
Stadnamnlova

Forskrifter

Forskrift om stadnamn

Matrikkelforskriften

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Drift og utvikling
Postadresse:Frikstadveien 20
Besøksadresse:4724 IVELAND

Kontaktpersoner

Navn:Knut Gunnar Solberg
Tittel:Avdelingsingeniør
Telefon:37 96 12 00
Mobil:48107980
Epost:knut.gunnar.solberg@iveland.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-02 13:31
Gyldig til2020-12-15