Saker til behandling

Opplegget denne kvelden blir slik:

Møtet starter med informasjon fra rådmannen og kommuneoverlegen ifm korona situasjonen i Iveland.

Det er tre saker til behandling:

  • Midlertidige delegasjon av myndighet til ordfører for å begrense spredning av Covid-19
  • Styrking av den politiske beredskapen i forbindelse med Covid-19
  • Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Iveland kommune 17/3-2020

Saksdokumenter

Du kan lytte til møtet vha linken under. Sendingen starter 5-15 min før møtestart kl. 18.00. 

Kontaktinformasjon