Informasjon om stillingen

Arbeidsoppgaver:  

  • Fagansvarlig for kommunens vannverk
  • Avløser på kommunens avløpsanlegg og pumpestasjoner
  • Forefallende vedlikeholdsarbeid på kommunale bygg, eiendommer og anlegg
  • Det må i tillegg påregnes andre oppgaver som avdelingen har ansvar for
  • Være villig til å være med i teknisk vakt, og som avløser på kirkegården i forbindelse med klargjøring av graver
  • Koordinering av arbeidsoppgaver for personer som er i arbeidstrening

Les hele stillingsannonsen her.
Søknadsfristen er fredag 11. oktober. Velkommen som søker! 

Kontaktinformasjon