Informasjon - linker

Det skal velges fire representanter til menighetsrådet samt fem varamedlem. De ni kandidatene som stiller til valg er i prioritert rekkefølge (fødselsår i parantes):

  1. Kjell Øina (1967)                                     
  2. Emma Kristine Leesland (1984)              
  3. Solfrid Amundsen (1975)                   
  4. Sigrid Triffitt (1991)                                   
  5. Dag Øyvind Hauge (1997)                    
  6. Ingelin Vidnes (1955)                                
  7. Sig Tove Aasen (1952)                            
  8. Anne Grethe Berg (1956)                         
  9. Audhild Bærheim (1954)                         

Det er mulig å avgi forhåndstemme på Iveland kommunehus fra 12. august til og med 6. september i servicetorget sine åpningstider (09.00-14.00). Manntallet legges ut til ettersyn på kirkekontoret.
Les mer om menighetsrådet.

Kontaktinformasjon