Informasjon og link

Ved Iveland skole begynner alle klassene kl. 08.45. Ved Vatnestrøm oppvekstsenter starter klassene opp kl. 08.15. 
Nettsidene til begge skolene er oppdatert med informasjon som gjelder fra skolestart mandag 20. august.

Aktuelle sider:

Vi ønsker alle elever et godt og lærerikt skoleår! 

Kontaktinformasjon