Iveland kommune har sendt ut følgende pressemelding:

62 % av de stemmeberettigede i Iveland har gitt sitt syn på hvor Iveland kommune skal gå i kommunereformen under folkeavstemmingen i Iveland. 77% av stemmene viser NEI til at Iveland kommune skal slå seg sammen med Vennesla kommune. 21 % av stemmene viser JA til at Iveland kommune skal slå seg sammen med Vennesla kommune. 1 % har stemt blankt.

Det kom inn totalt 618 stemmer.  Av disse var det 476 Nei, 133 Ja-stemmer og 8 blanke stemmer.

Dette viser at flertallet av innbyggerne ønsker at Iveland kommune skal bestå som egen kommune også i årene som kommer.

Kommunestyret skal behandle saken onsdag 22. juni.