Program for 17. mai

I nært samarbeid med hhv Vatnestrøm grendelag, Skaiå velforening og Skisland velforening, legger vi opp til egne bilkortesjer fra hver bygd. Vi samles på Birketveit med felles avreise kl. 12.00. Vi håper flest mulig blir med på dette stuntet!
Alle kjøretøy må være i forskriftsmessig forsvarlig stand, og ikke ha flere passasjerer enn kjøretøyet er registert for. Sjåføren er ansvarlig for at gjeldende lover og forskrifter i trafikken følges.

Kl. 11.00 inviterer Iveland menighet og Iveland bedehus til drive-in gudstjeneste på Birketveit. Denne sendes direkte på Iveland menighet sin facebook-side. Kransnedleggelsen kl. 11.45 går som planlagt. Etter bilkortesjen blir det en markering med musikk og tale for dagen utenfor Iveland omsorgssenter. Kl. 13.00 oppfordrer vi hele Iveland til å stoppe opp, og ta del i den nasjonale markeringen der vi synger nasjonalsangen - "Ja, vi elsker". Kransnedleggelse, bilkortesje og markering ved omsorgssenteret sendes via kommunens facebook side. 

Senere på dagen har du mulighet til å bli med på båtkortesje på Ogge og "17. mai kviss" i regi av Iveland ungdomslag.

Hele programmet (pdf) finner du i tilknytning til denne saken.

Program 17. mai 2020

Ja, vi elsker - allsang kl. 13.00

Klokken 13.00 stopper bilkortesjen. Vi ruller ned vinduene og synger 1.,7. og 8. vers av nasjonalsangen for full hals. 

Vers 1:
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

Vers 7:
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett

Vers 8:
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Kontaktinformasjon