I Kristiansand er man allerede i gang med å grave frem skinnegangen. Havnesporet i Kristiansand vil stå ferdig våren 2016, mens de 380 meter med sidespor på Vatnestrøm vil ta noe lengre tid å ferdigstille. 
Prosjektet krever totale investeringer på mellom 12 og 15 millioner kroner i hver ende av strekningen og er et spleiselag mellom ATP-prosjektet i Kristiansands-regionen, Aust-Agder fylkeskommune, Voss production, Jernbaneverket, Iveland kommune og Kristiansand havn.

I år sendes rundt 5000 trailere på strekningen Kristiansand - Iveland - Kristiansand for å hente og bringe edle vanndråper fra Voss production til ca 50 land, fortrinnsvis USA. 

Tiltaket betyr utrolig mye for bilister og innbyggere langs fylkesvei 405 gjennom Vennesla og Iveland. Både som miljø- og trafikksikkerhetstiltak har dette høyeste prioritert, forteller prosjektleder Egil Mølland fra Iveland kommune

Les hele saken på fvn.no.