Refleksologisk behandling er nok ukjent for de fleste. Vidnes forklarer at refleksologi har sitt utspring i fotsoneterapi, der en trykker på punkter på føttene. At det også finnes punkter på ørene, har vært kjent i europeisk tradisjon noen tiår. I behandlingsformen som kalles refleksologi, har en funnet og systematisert punkter på hele kroppen. Føttene og øret er fremdeles viktige i behandlingen, men en refleksolog finner aktuelle punkter også på legg, lår, armer og elles på kroppen.  For det meste bruker behandleren sine egne hender, enkelte ganger er en sonestav nyttig. Vidnes forklarer videre at punktene han søker å finne, er nervepunkter som refleksologene hevder står i forbindelse med bestemte muskler eller organer vi har. Ved denne behandlingen blir kroppen stimulert til å helbrede seg selv. Slik oppnår en ikke bare å dempe symptomene, men en søker også å løse årsaken til de plagene pasientene kommer med.

Vidnes er også opptatt av kosthold, og han har også et utvalg av kosttilskudd som han selger. Ved siden av å være utdannet refleksolog, har han tatt utdannelse innen massasje, og i behandlingen kombinerer han begge teknikkene.
- Massasje gjør utvilsomt godt for kroppen og er en effektiv metode til å løse opp stramme muskler, forteller han videre. - Ved å massere først, er det lettere å finne de aktuelle punktene.

Arnvid Vidnes åpnet opp sin klinikk i det gamle bankbygget i begynnelsen av 2015.
En av kundene er Jånn Kåbuland (bildet) som har slitt med urinsyregikt i en lengre periode, med en stadig forverring av egen helsesituasjon. Han bestemte seg for å prøve refleksologi, og har vært til behandling hos Vidnes 4-5 ganger. I denne perioden har smertene blitt merkbart redusert.

Refleksologi er en alternativ behandlingsform. Selv om det finnes teorier om hvordan refleksologi fungerer, er kunnskapen om faget blitt til gjennom systematiske observasjoner og erfaringer. Men det foreligger på nåværende tidspunkt ikke noen forskningsmessig dokumentasjon på at man kan helbrede en sykdom.

Ytterligere informasjon om behandlingsformen kan du finne i de tre linkene i høyre kolonne.