Informasjon om tilbudet

Det er inngått en avtale mellom Vennesla og Iveland kommuner vedr kulturskole-tilbudet. Hver torsdag etter skoletid tilbyr vi musikk-undervisning (piano, trommer, gitar) ved Iveland skole. Undervisningen foregår i stor grad en til en. Vi har en utmerket lærer (Vidar Bøe).

Søknad om musikk-undervisning i Iveland - benytt vårt  elektroniske skjema

Det er mulig å søke om plass, men det er pr 26. august fullt. Søkeren vil evt komme på venteliste. Vi etterspør evt flere pianoelever.

Betalingssatser (pdf)

Kontaktinformasjon