Informasjon om tilbudet

Det er inngått en avtale mellom Vennesla og Iveland kommuner vedr kulturskole-tilbudet. Hver torsdag etter skoletid tilbyr vi musikk-undervisning (piano, trommer, gitar) ved Iveland skole. Barn og ungdom fra Iveland kan også søke om plass i dans-, teater og kunstgrupper i Vennesla.

Søknad om musikk-undervisning i Iveland (frist 15. mai):

Søk om gruppe-undervisning i Vennesla (frist 15. mai):

Betalingssatser:


Kulturskole-tilbudet vil starte opp i siste halvdel av august 2019.

Kontaktinformasjon