Trygg og god oppvekst

Vatnestrøm barnehage flyttet inn i nye lokaler høsten 2013. Fra 1. august 2017 ble barnehagene slått sammen til en barnehage med to avdelinger men felles ledelse. 

Barnehagetype

Barnehagen har 2 avdelinger, men vil ved stor etterspørsel kunne utvides til tre avdelinger.

Barnehagetilbud

Det kan søkes om 3, 4 eller 5 dager i uken. 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00.
Maks 9 timer oppholdstid pr. dag for barnet.

Ansatte i barnehagen

 
Vatnestrømbh-Aimee_400x250
Aimee Self Lindland

Simon Reinken

Ellen Ågesen

Karianne Møkjåland

Hilde Sagedal

 

Linker

Null mobbing barnehage.no
fub-barnehage_360x120