Skattelister 2019

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Klagefristen er 12. april 2019.

  1. Ingen fritak (pdf)
  2. Fritak etter §5b (pdf)
  3. Fritak etter §5d (pdf)
  4. Fritak etter §7a (pdf)
  5. Fritak etter §7c (pdf)

Kontaktperson; leder av drift og utvikling Egil Mølland, 908-75626
 

Kontaktinformasjon