Menighetsrådet 2015-2019

I perioden 2015 - 2019 består Iveland menighetsråd av følgende personer (klikk på bildet for større versjon):

Menighetsrådet 2015-2019.jpeg

 


 

 

Medlemmer av menighetsrådet Varamedlemmer til menighetsrådet
1. Kjell Øina (leder (ut 2019)) 1. Tellef Eieland
2. Olaf Engestøl sr (nestleder) 2. May Britt Topland
3. Solfrid Fossli 3. Audhild Bærheim
4. Irene Tveit 4. Sidsel Frafjord
  5. Øystein Solli

Konfirmasjon i Iveland kirke søndag 29. april 2018:


Konfirmant 2018

Klikk på bildet for større versjon

Bakerste rad: Amalie Frigstad, Erik Stendal og Bertine Løvdal
Midterste rad: Ingrid Håverstad Dovland, Sander Haaverstad Fjermeros, Inger Helen Syvertsen, Andine Løvdal og Maja Pitschel
Fremste rad: Olav Thortveit, Fredrik Netland og Nicholas Dahl

 

Saksdokumenter

Her følger saksdokumentene til Iveland menighetsråd:
 

Møtedag Innkalling Referat og evt merknader
26.03.2019 pdf  
26.02.2019 pdf pdf
22.01.2019 pdf pdf
11.12.2018 pdf pdf
13.11.2018 pdf pdf
16.10.2018   pdf
21.08.2018 pdf pdf
12.06.2018 pdf pdf
15.05.2018 pdf pdf
17.04.2018 pdf pdf
Årsmøte 11. mars 2018   pdf
13.02.2018   pdf
23.01.2018 pdf  

Kontaktinformasjon